Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 2017 -2021

Ngày 12/01/2017 Công ty CP thủy sản Hoài Nhơn tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kì năm 2017 -2021 tại hội trường Khách sạn nhà hàng Hương Biển – Tam Quan Bắc – Hoài Nhơn – Bình Định.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 2017-1021

Mục đích của đại hội:

  1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2021
  2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc.
  3. Bầu ra HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 – 2021.
  4. Phương hướng giai đoạn 2016 – 2020.
  5. Thông báo phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty lên 25 tỷ đồng.

Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2017 -2021 với sự nhất trí cao của 100% các cổ đông về tham dự. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Bài viết liên quan

Bình Định : Khánh thành Nhà máy đóng tàu vỏ thép Tam Quan

Bình Định : Khánh thành Nhà máy đóng tàu vỏ thép Tam Quan

Chương trình gặp gỡ, sinh hoạt và tặng quà cho người dân thôn 7, An Vinh, An Lão

Chương trình gặp gỡ, sinh hoạt và tặng quà cho người dân thôn 7, An Vinh, An Lão

Nguyễn Thiện Nhân thăm Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan

Nguyễn Thiện Nhân thăm Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan

Hội nghị khách hàng Xí nghiệp xăng dầu 2015

Hội nghị khách hàng Xí nghiệp xăng dầu 2015

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về thăm và giám sát việc sửa chữa “tàu vỏ thép theo Nghị định 67”

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về thăm và giám sát việc sửa chữa “tàu vỏ thép theo Nghị định 67”

Khai trương cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 38

Khai trương cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 38

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon