Thành tích

Công ty CP Thủy Sản Hoài Nhơn

Ngày 25/02/2016 Bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hoàn thành xuất sác trong công việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm, bảo hiểm y tế cho người lao động ghóp phần đảm bảo an ninh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định từ năm 2014 đến năm 2015

Ngày 10/05/2016 XNXD Hoài Nhơn thuộc công ty CP thủy sản Hoài Nhơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2014 đến năm 2015

Ngày 10/05/2016 XNXD đóng tàu Tam Quan thuộc công ty CP thủy sản Hoài Nhơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2014 đến năm 2015.

Ngày 10/05/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phong tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho công ty CP thủy sản Hoài Nhơn.

11/03/2016 XNCB thủy sản Tam Quan được Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tặng bằng khen về thi đua phát triển ngư nghiệp tỉnh nhà.

Từ năm 2008 đến nay Cty CP thủy Sản Hoài Nhơn luôn đạt top vnr500 Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Những thành tích đạt được