23 năm thành lập

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

CÂU CHUYỆN VỀ CHÚNG TÔI

CAM KẾT BỀN VỮNG

Tại Công ty CP Thủy Sản Hoài Nhơn,
chúng tôi tạo ra các sản phẩm mang những giá trị khác biệt, hướng đến những cam kết bền vững về:

  • An toàn thực phẩm
  • Bảo vệ môi trường
  • Trách nhiệm xã hội

Tin tức