• Tên giao dịch: XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU HOÀI NHƠN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN.
  • Địa chỉ: thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Điện thoại: (0256) 3560905 – Fax: (0256) 3560905.
  • Email: hoainhonxd@yahoo.com.vn
  • Website: hoainhonfjcom.com.
  • Mã số chi nhánh: 4100302682-009.
  • Ngày thành lập: 22/03/2007.
  • Giám đốc Xí nghiệp: NGUYỄN THANH SANG  – Điện thoại: 0965.22.3469.

Là Thương nhân phân phối xăng dầu, có địa bàn hoạt động tại các tỉnh Bình Định và Gia Lai. Hiện tại, Xí nghiệp có 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hơn 40 đại lý, với tổng sản lượng xăng dầu bán ra trung bình hàng năm hơn 60 triệu lít.

Trong nhiều năm liền, Xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn được UBND tỉnh Bình Định tặng giấy khen và phong tặng các danh hiệu như: tập thể xuất sắc về lao động sản xuất, kinh doanh và là đơn vị có đóng góp lớn cho Ngân sách của tỉnh.

Danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Cửa hàng xăng dầu số 1 thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 091.34.34.668
2 Cửa hàng xăng dầu số 2 thôn Lâm Trúc 2, Xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0165 542.5591
3 Cửa hàng xăng dầu số 3 thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0983.865.597
4 Cửa hàng xăng dầu số 4 thôn An Quý Nam , xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0905.457.388
5 Cửa hàng xăng dầu số 5 thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0982.765.379
6 Cửa hàng xăng dầu số 6 thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0256 3860209
7 Cửa hàng xăng dầu số 7 thôn Tài Lương 2, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0256 3764199
8 Cửa hàng xăng dầu số 8 thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 091.34.34.668
9 Cửa hàng xăng dầu số 9: thôn Giao Hội 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 098.775.4.775
10 Cửa hàng xăng dầu số 10: Trường Xuân, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0983.865.597
11 Cửa hàng xăng dầu số 12 thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0935.235.069
12 Cửa hàng xăng dầu số 13 Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0977.949.442
13 Cửa hàng xăng dầu số 15 thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0982.860.960
14 Cửa hàng xăng dầu số 16 thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0975.067.849
15 Cửa hàng xăng dầu số 18 thôn Trinh Vân Nam, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 3776079
16 Cửa hàng xăng dầu số 19: QL1A, thôn Dương Liễu Nam, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 02563.758749
17 Cửa hàng xăng dầu số 20: QL1A, thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 3858359
18 Cửa hàng xăng dầu số 21 thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 0256 3572422
19 Cửa hàng xăng dầu số 22 Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 0256 3875557
20 Cửa hàng xăng dầu số 23 thôn An Điềm, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 0166.528.4294
21 Cửa hàng xăng dầu số 24 QL1A, thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 02563.555.123
22 Cửa hàng xăng dầu số 25 thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 0972.239.724
23 Cửa hàng xăng dầu số 26 thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 0256 3778.779
24 Cửa hàng xăng dầu số 27 thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0965.223.469
25 Cửa hàng xăng dầu số 29: thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 0986.344.933
26 Cửa hàng xăng dầu số 30: QL1A, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 0983.449.373
27 Cửa hàng xăng dầu số 31: Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 0976.159.940
24 Cửa hàng xăng dầu số 32: An Sơn, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 0393.111.017
28 Cửa hàng xăng dầu số 33: thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0979.695.899
29 Cửa hàng xăng dầu số 34: QL1A, thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0979.695.899
30 Cửa hàng xăng dầu số 35: Thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 0363.567.993
31 Cửa hàng xăng dầu số 36: Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 0967.777.575
32 Cửa hàng xăng dầu số 37: An Dưỡng 2, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0829.324.799
33 Cửa hàng xăng dầu số 39: Hy Văn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0342.188.147