• Tên giao dịch: XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU HOÀI NHƠN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN.
  • Địa chỉ: khu phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Điện thoại: (0256) 3560905 – Fax: (0256) 3560905.
  • Email: hoainhonxd@yahoo.com.vn
  • Website: hoainhonfjcom.com.
  • Mã số chi nhánh: 4100302682-009.
  • Ngày thành lập: 22/03/2007.
  • Giám đốc Xí nghiệp: NGUYỄN THANH SANG  – Điện thoại: 0965223469

Là Thương nhân phân phối xăng dầu, có địa bàn hoạt động tại các tỉnh Bình Định và Gia Lai. Hiện tại, Xí nghiệp có 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hơn 40 đại lý, với tổng sản lượng xăng dầu bán ra trung bình hàng năm hơn 60 triệu lít.

Trong nhiều năm liền, Xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn được UBND tỉnh Bình Định tặng giấy khen và phong tặng các danh hiệu như: tập thể xuất sắc về lao động sản xuất, kinh doanh và là đơn vị có đóng góp lớn cho Ngân sách của tỉnh.

Danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 Cửa hàng xăng dầu số 1 khu phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
2 Cửa hàng xăng dầu số 2 khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
3 Cửa hàng xăng dầu số 3 khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
4 Cửa hàng xăng dầu số 4 thôn An Quý Nam , xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
5 Cửa hàng xăng dầu số 5 khu phố Thiện Chánh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
6 Cửa hàng xăng dầu số 6 khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
7 Cửa hàng xăng dầu số 7 khu phố Tài Lương 2, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
8 Cửa hàng xăng dầu số 8 thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
9 Cửa hàng xăng dầu số 9 khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
10 Cửa hàng xăng dầu số 10 khu phố Trường Xuân, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
11 Cửa hàng xăng dầu số 12 thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
12 Cửa hàng xăng dầu số 13 khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
13 Cửa hàng xăng dầu số 15 thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
14 Cửa hàng xăng dầu số 16 khu phố Tấn Thạnh 1, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
15 Cửa hàng xăng dầu số 18 thôn Trinh Vân Nam, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
16 Cửa hàng xăng dầu số 19: QL1A, khu phố Dương Liễu Nam, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
17 Cửa hàng xăng dầu số 20: QL1A, thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
18 Cửa hàng xăng dầu số 21 thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
19 Cửa hàng xăng dầu số 22 Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
20 Cửa hàng xăng dầu số 23 thôn An Điềm, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
21 Cửa hàng xăng dầu số 24 QL1A, thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
22 Cửa hàng xăng dầu số 25 thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
23 Cửa hàng xăng dầu số 26 thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
24 Cửa hàng xăng dầu số 27 thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
25 Cửa hàng xăng dầu số 29 thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
26 Cửa hàng xăng dầu số 30 QL1A, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
27 Cửa hàng xăng dầu số 31 thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
24 Cửa hàng xăng dầu số 32 thôn An Sơn, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
28 Cửa hàng xăng dầu số 33 khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
29 Cửa hàng xăng dầu số 34 QL1A, thôn Bình Chương, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
30 Cửa hàng xăng dầu số 35 Thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
31 Cửa hàng xăng dầu số 36 Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
32 Cửa hàng xăng dầu số 37 khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
33 Cửa hàng xăng dầu số 38 thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
34 Cửa hàng xăng dầu số 39 thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
35 Cửa hàng xăng dầu số 40 Đường Đặng Thùy Trâm, thi trấn La hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi