Công ty CP Thủy Sản Hoài Nhơn hạ thủy tàu vỏ thép thứ 2 tại Bình Định