Công ty CP Thủy Sản Hoài Nhơn hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên được đóng tại Bình Định