Bình Định : Khánh thành Nhà máy đóng tàu vỏ thép Tam Quan